Over Social Facility

relationsSocial Engineer

Social Facility brengt partijen bij elkaar. We helpen afnemers en aanbieders van facilitaire diensten bij het opzetten van een open en transparante relatie. Kern in dit proces is het inzichtelijk maken van de belangrijkste operationele processen.

Waarborgen van kwaliteit

We helpen bij het totstandkomen van het contact en het opzetten van de contracten. En als het contract loopt houden we vinger aan de pols en bewaken en borgen we de verwachte én vastgelegde kwaliteit.

SocialFacility_icon_green

Werken met klasse

Social Facility levert een hoogwaardige dienst. We werken transparante en hechten waarde aan integere klant- en leveranciersrelaties.

Onze kernwaarden zijn:

  • Integriteit – openheid en transparantie
  • Kwaliteit – altijd blijven verbeteren
  • Rendement – verspilling voorkomen
  • Loyaliteit – niet eenmalig maar blijvend aan uw organisatie verbonden