Facility Management

Gezond in bedrijf

gezondFacility management is een belangrijk onderdeel van de ‘gezondheid’ van een bedrijf. Het laat zien hoe goed de organisatie voor zichzelf zorgt. Bedrijven die de facilitaire diensten goed voor elkaar hebben scoren daarom doorgaans goed in tevredenheidsonderzoeken.

 

Facilitaire diensten: zorgelijk door gebrek aan kennis

Tegelijkertijd is het voor veel organisaties een zorgenkindje: u heeft niet de mogelijkheid te investeren in kennis en ervaring terwijl u toch graag de beste diensten voor de beste prijs heeft. En doordat dat ontbreekt bent u niet zeker van uw zaak: noch in de aanbesteding, noch bij de selectie, de onderhandelingen of het opstellen van de contracten.

Ook als u al samenwerkt met een facilitair bedrijf blijft het moeilijk goed beslagen ten ijs te komen. Tegenvallende resultaten zijn slecht bespreekbaar, u heeft geen programma van eisen opgesteld en kunt dus ook nergens op terugvallen. Alhoewel iedereen van goede zin is, is de samenwerking nooit helemaal bevredigend.

Social Facility geeft zekerheid aan dienstverlening

bloknoteAanbesteding

Om te beginnen helpen we u bij het precies in kaart brengen én omschrijven van het soort facilitaire diensten dat u wilt uitbesteden. Zo is uw request for proposal netjes en uitgebreid en weet iedereen waar hij aan toe is.

 

Programma van eisen

Het is belangrijk om een zo nauwkeurig mogelijk programma van eisen op te stellen. Dat is niet alleen belangrijk om een scherpe calculatie af te dwingen, het is ook het baken van de kwaliteitsmeting.

Controle, inspectie en verbetering

Als u twijfelt aan de kwaliteit doet u er goed aan uw beleving, of die van uw medewerkers, te staven. We meten aan de hand van het programma van eisen de kwaliteit van het uitgevoerde werk met het  VSR/KMS meetsysteem. In het rapport staan de bevindingen en adviezen voor procesverbetering.